ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

Α.Φ.Μ.: 998612861
Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διεύθυνση: ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τ.Κ.: ΤΡΙΚΑΛΑ 42100
AP.M.A.E.: 64051/33/Β/07/19 
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 
Τηλ.: 2431087872
Fax  : 2431087872
Email: kolonas@hotmail.gr